VELKOMMEN TIL ALSTAD BARNESKOLE

articleimage

Alstad barneskole har om lag 360 elever fordelt 1.- 7. trinn. Vi ligger idyllisk til med havet som nærmeste nabo, og med fantastisk utsikt til Børvasstindan. Som skole i Bodø kommune er vi en skole for fremtiden. Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge (Skolestrategien 2012-2015). Alstad barneskole satser spesielt på elevmedvirkning, problemorienterte læringsmetoder, bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet og godt skolemiljø for alle. Vår visjon er læring og trivsel - et felles ansvar.

 • skolestart

  Velkommen til skolestart

  Mandag 22.august er første skoledag på Alstad barneskole

 • Trond, Ida og Øystein

  Trond Giske mener Alstad barneskole har løsningen

  Gjennom tidlig innsats med to-lærer system og fokus på lesing, mener både ordfører Ida Pinnerød og leder i utdanningskomiteen på Stortinget, Trond Giske, at Alstad barneskole har løsningen

 • God jul

  God jul og godt nytt år!

  Vi ønsker elever og foresatte ei riktig god og fredelig julefeiring. Åpningstider i SFO i julen er:

 • Fredag 20.11 er det elevfri dag for skolen

  Fredag den 20.11.15 er det elev-fri dag på skolen, men SFO har åpent hele dagen

 • Bevar vettet

  Bevar vettet på nettet

  Bodø sanitetsforening og helsesøstertjenesten inviterer til åpen temakveld innenfor temaet Digitale medier onsdag 4.11.15 kl.18.30-20.30 på Scandic Havet hotel. Hva er utfordringene ved bruk av digitale verktøy for barn og unge, og er vi voksne egentlig gode forbilder? Om personvern, nettvett og uønskede hendelser på nett, og presentasjon av blant annet dubestemmer.no – en nettressurs for barn og unge og voksne.

 • Sykle til skolen

  Vi viser til Utdanningsdirektoratet sin melding om at det nå er foresatte som bestemmer om barnet skal sykle på skoleveien eller ikke. Skolen kan ikke lenger fastsette bindende pålegg om å nekte elevene å sykle, men vi anbefaler at elevene venter til etter sykkelprøven i 4. med å sykle alene til skolen. Endringen gjelder fra 20.august.2015.

 • Eksempel på Cashkontroll

 • Eksempel på undervisningsopplegg for 7. trinn

  På skolen vår jobber vi stadig med å utvikle vår egen praksis, med den nye strategiplanen for Bodø kommune har vi også fått et meget godt utgangspunkt for dette. Spesielt har vi ønsket å jobbe med "Læringskompetanse gjennom økt bruk av problemorienterte læringsmetoder og digitale verktøy".

 • FN-samling 24.10.2012

 • Tilbud fra helsesøster