Du er her:

Foreldreavtale - sammen om et godt skolemiljø

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (Opplæringslovens § 9a-1); Med utgangspunkt i mottoet "sammen om et godt skolemiljø” er følgende foreldreavtale vedtatt

 

  1. Vi foreldre skal omtale skolen, lærere, foreldre og andre elever positivt i barnas nærvær.
  2. For å støtte ungene i skolehverdagen deltar vi på skolens foreldremøter.
  3. Vi foreldre skal lære barna høflighet, å vente på tur, å hjelpe hverandre og å besvare hilsener fra både barn og voksne.
  4. Vi foreldre skal lære våre barn at de skal akseptere hverandres ulikheter med tanke på klær, utseende, evner eller bakgrunn. Barna skal lære at de ikke skal erte hverandre for hverandres ulikheter. Vi foreldre skal oppfordre og hjelpe våre barn til å være inkluderende og ta vare på de som av en eller annen grunn faller utenfor, slik at våre barn bygger et bredt sosialt nettverk.
  5. Vi foreldre skal forklare våre barn at det ikke er galt å fortelle en voksen hva andre gjør eller sier. Våre barn skal lære at man ikke er en sladrehank eller feiging hvis man f. eks. hjelper en venn som trenger det ved å gå til en voksen hjemme eller på skolen. Barna skal lære at den sterkeste er den som går etter hjelp i stedet for å slå eller ta igjen. Vi vil oppfordre våre barn til å løse sine konflikter verbalt.
  6. Alle foreldre på trinnet får oversikt over elevnavn, adresse og hjemmetelefonnummer. Dette for å bidra til at foreldre får bedre oversikt over elevene på trinnet.
  7. Bursdagsinvitasjoner og julegaver deles ikke ut på skolen.
  8. Når vi foreldre blir kjent med at mobbing skjer, bør vi kontakte kontaktlærer, involverte foreldre og en foreldrekontakt, eller vi foreldre kontakter en av partene. Vi foreldre skal lytte i respekt dersom andre foreldre tar kontakt med vanskelig tema. På skolens hjemmeside er det en mobbeknapp som kan benyttes. Den melder direkte til Rektor.
  9.  Avtalen tas opp av rektor på foreldremøte på 1. trinn og den blir repetert av lærerne på foreldremøte på 3., 5. og 7. trinn.

 

Revidert våren 2016