articleimage

Barn og nettbrett

Nettbett i skolen

På Alstad har vi valgt å ta i bruk nettbrett i undervisningen på alle trinn. Hensikten med nettbrett er at det skal brukes for å fremme læring. Et nettbrett er et av flere hjelpemidler med mange muligheter – både for klok og uklok håndtering. Vi ønsker at dere foreldre engasjerer dere i barnas opplæring og at hjem og skole sammen sikrer at nettbrettet blir det læringsredskapet det er ment som.