Aktiviteter som fremmer godt skolemiljø

Miljøet er med på å skape gode lærebetingelser for våre elever.

Ved Alstad barneskole er foreldrekontaktene på trinnet ansvarlig for å arrangere minimum to arrangement for hele trinnet pr år.

Foreldrekontaktene setter opp plan for aktivitetene og sørger for at disse gjennomføres. Aktivitetene skal være samlende og enkeltelever skal ikke utelates. FAU ønsker familieaktiviteter slik at familiene skal bli kjent med hverandre.

Det er viktig at alle elevene på trinnet får samme tilbud, selv om ikke aktivitetene gjennomføres samtidig.

Eksempel 1:

FAMILIEJULEVERKSTED

Aktivitet:                    Familiejuleverksted

For hvem:                  Hele trinnet m/familie

Varighet:                    ca.2 timer + forberedelser/opprydding

Pris:                            kr.50-100 pr.familie. Betales ved oppmøte.

Innhold:   

Alle elevene med sine familier inviteres til juleverksted. De tar selv med seg sin «aktivitet» og utstyret som trengs for det. De som arrangerer verkstedet kjøper inn mat og drikke, samt forbereder dette og serverer. Arrangementet kan gjerne legges litt tidlig på ettermiddagen siden det er mat. Det gjør logistikken enklere for familiene og oppmøtet større.

Hvor:                    Skolen (SFO oppe). Kan også være greit med tilgang til gymsal. 

Forberedelser:     Innkjøp, pølsekoking, gløggoppvarming etc. Pass på at det er nok kasseroller etc.

Påmelding er veldig greit for å beregne innkjøp. Send ut datoen i god tid gjennom ranselpost og legg gjerne ut påminnelser i facebookgruppe eller lignende.

Innkjøpsliste: Pølser (2 pølser per person), 2 pakker pølser u/melk (i egen kasserolle), lomper, brød, ketchup, sennep, gløgg, mandler, rosiner, pappbeger, pepperkaker, servietter, telys, plastteskje, saft.

Antall voksne:      Det anbefales minimum 4 voksne som har ansvar for gjennomføring av arrangementet.

Eksempel 2:

UTELEK PÅ SKOLA / BLI-KJENT

Aktivitet: Bli-kjent med de andre elevene og foreldrene

For hvem: Førsteklassingene med foreldre og evt familie

Varighet: Ca 1,5-2 timer

Pris: Ingen

Innhold: Vi møtes for frilek på fotballbanen og i lekeapparatene til første trinn. Her kan voksne og elever bli kjente med hverandre og utelekeområdet som brukes det første året.
Alle tar med egen mat og drikke. Organiseres på kort varsel når værmeldingen ser bra ut, bør gjøres like etter skolestart. Gi beskjed i ranselpost, evt facebookgruppe. De som kan delta stiller. Alle rydder opp etter seg selv.

Hvor: Uteområdet til første trinn (Vestsiden av skolen)

Forberedelser: Finne egnet tidspunkt (typisk ettermiddag) og få gitt beskjed i ranselpost (evy mobilskole?)

Antall voksne: Ikke relevant.