Du er her:

FAU - Alstad barneskole

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG – FAU Det velges 1 foreldrekontakt og 1 vararepresentant for hver elevgruppe. Foreldrekontaktene er foreldrenes tillitsvalgte og utgjør skolens FAU. De skal bidra til at både foreldre og elever deltar aktivt i arbeidet for å skape et positivt skolemiljø. 2 representanter fra FAU skal delta i SU. Her er oversikten over FAU på Alstad barneskole

Representanter fra hvert trinn til FAU styret:

1. trinn:    Carina Rist                                                       

2. trinn:    Jan Eskild Weglo                                               

3. trinn:     Nils Normann                       

4. trinn:     Vidar Grenheim                                         

5. trinn:      Synnøve Henriksen Bøifot                             

6. trinn:       Ole Morten Mortensen                                       

7. trinn:       Mary Holgersen

                    Vara: Nina Johansen                              

FAU-leder: Wenche Valle Thomassen

 

3 representanter til SU/ Skolemiljøutvalget: Wenche Valle, Ronny sletteng og Kristin Alise Jakobsen