Du er her:

Resultater Elevundersøkelsen - SOSIAL TRIVSEL

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevundersøkelsen er en årlig nettbasert undersøkelse om elevens læringsmiljø og gjennomføres på 7. og 10. trinn.

Elevundersøkelsen kartlegger blant annet elevens subjektive opplevelse av hvordan de trives på skolen. Resultatene presenteres nedenfor ved hjelp av en skala fra 1 til 5 der 5 viser høy grad av trivsel.

 

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Læringskultur 3,4 4,0 3,3 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 4,0 3,8 3,6
Faglig utfordring 3,9 3,9 4,0 4,4
Felles regler 4,1 4,1 3,8 4,5
Trivsel 4,2 4,5 4,1 4,3
Mestring 4,1 4,1 3,9 4,2
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,0 4,5
Motivasjon 3,8 4,0 3,7 4,0
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,4 4,1
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,3 4,5
Mobbet av andre elever på skolen 1,4 1,1 1,4 1,4
 
 

 

 

Use regions/landmarks to skip ahead to chart and navigate between data series.

Summary.

Alstad barneskole, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, Trinn 7, Begge kjønn

Long description.

No description available.

Structure.

Chart type: bar chart.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Andel personer med én desimal.