Du er her:

SFO

Kontaktinfo SFO:

1. trinn:    97690480 (Paviljong)

2. trinn:    95833775 (Landskap)

3. trinn:    99161268 (rom 10 -11)

4. trinn:     91706893 (rom 11-12)

 

SFO er et tilbud til alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7.trinn. Vennskap og samhandling er hovedfokus i SFO, derfor ønsker vi at SFO skal være en arena der alle barn gjennom lek og fysisk aktivitet skal oppleve gleden ved mestring og utvikling av personlig og kulturell identitet. Gjennom fleksibilitet ønsker vi å imøtese den enkelte families behov for SFO-plass. SFO er delt i tre baser etter trinn ledet av en baseleder som følger barna gjennom skoledagen. Basene er lokalisert i samme rom som barna bruker i undervisningstiden for å skape tilhørighet og slippe flytting. Skole og SFO har samme regelverk og samme mål. SFO holder åpent hele året, også i skolens ferier og fridager.

 

Priser pr. 01.01.17:

5-dager Kr. 2517,-             

4-dager Kr. 2050,-

3-dager Kr. 1580,-

2-dager Kr.  1301,-

1-dag Kr.  868,-

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand kan få redusert foreldrebetaling.

Sommer-SFO Kr.  760,- p/u, 152,- p/d

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt - krever pålogging. Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler. (se lenke til høyre hvordan søke endre SFO- plass).

Endre eller si opp plassen

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt  (https://skole.visma.com/bodo) - krever pålogging.

Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1.april betales det for SFO ut juni måned.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via Visma Flyt ( https://skole.visma.com/bodo) - krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.mars

Foreldrebetaling/ fakturering:

SFO faktureres med forfall den 20. i hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65% og august med 35%. Juli er betalingsfri måned.

På Alstad gir vi også tilbud om sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer- SFO og det er egne satser.

  • Sommer-sfo

    SOMMER-SFO 2017

    Velkommen på sommer-SFO på Alstad barneskole Vi byr på mange flotte aktiviteter i sommer. Vi skal ut på tur i skogen og i byen og vi skal på flere flotte fjell i nærområdet.

  • Fritidspedagogisk plattform

    Vennskap og samhandling er hovedfokus i SFO, derfor ønsker vi at SFO skal være en arena der alle barn gjennom lek og fysisk aktivitet skal oppleve gleden ved mestring og utvikling av personlig og kulturell identitet. På Alstad SFO skal alle barn hver dag oppleve å bli sett og lyttet til av vennlige, engasjerte voksne.