Du er her:

SFO

Kontaktinfo SFO:

1. trinn:    97690480 (Paviljong)

2. trinn:    95833775 (Landskap)

3. trinn:    99161268 (rom 10 -11)

4. trinn:     91706893 (rom 11-12)

 

SFO er et tilbud til alle barn i 1.- 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7.trinn. Vennskap og samhandling er hovedfokus i SFO, derfor ønsker vi at SFO skal være en arena der alle barn gjennom lek og fysisk aktivitet skal oppleve gleden ved mestring og utvikling av personlig og kulturell identitet. Gjennom fleksibilitet ønsker vi å imøtese den enkelte families behov for SFO-plass. SFO er delt i tre baser etter trinn ledet av en baseleder som følger barna gjennom skoledagen. Basene er lokalisert i samme rom som barna bruker i undervisningstiden for å skape tilhørighet og slippe flytting. Skole og SFO har samme regelverk og samme mål. SFO holder åpent hele året, også i skolens ferier og fridager.

 

 

SFO -skolefritidsordningen i Bodø kommune

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.trinn, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden; - gi barna omsorg, utvikle deres sosiale kompetanse, legge til rette for fysisk aktivitet, lek, kunst, kultur og kreativitet.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

På Alstad barneskole åpner SFO kl 0700 og stenger kl. 16.30

I skolens ferier har SFO heldags- SFO.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15.mars

Hva koste det?

Priser pr. 01.01.18:

5-dager Kr. 2582,-             

4-dager Kr. 2103,-

3-dager Kr. 1621,-

2-dager Kr.  1335,-

1-dag* Kr.  891,-

* 1 dags plass kan også benyttes til kun morgen SFO

Søskenmoderasjon.

Gis til søsken som er registrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Foreldre trenger ikke søke på dette. 

Søskenmoderasjon beregnes slik:

Yngste barn: 100 % (full pris) Nest yngste barn: 50 %. Deretter: 70 % (reduksjon)

Slik søker du om SFO plass

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt - krever pålogging. Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler (se lenke til høyre hvordan søke endre SFO- plass).

Endre eller si opp plassen

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt  (https://skole.visma.com/bodo) - krever pålogging.

Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1.april betales det for SFO ut juni måned.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via Visma Flyt ( https://skole.visma.com/bodo) - krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldrebetaling/ fakturering:

SFO faktureres med forfall den 20. i hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65% og august med 35%. Juli er betalingsfri måned.

På Alstad gir vi også tilbud om sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om sommer- SFO og det er egne satser. Kontakt skolen for informasjon.

  • Sommer-sfo

    SOMMER-SFO 2017

    Velkommen på sommer-SFO på Alstad barneskole Vi byr på mange flotte aktiviteter i sommer. Vi skal ut på tur i skogen og i byen og vi skal på flere flotte fjell i nærområdet.

  • Fritidspedagogisk plattform

    Vennskap og samhandling er hovedfokus i SFO, derfor ønsker vi at SFO skal være en arena der alle barn gjennom lek og fysisk aktivitet skal oppleve gleden ved mestring og utvikling av personlig og kulturell identitet. På Alstad SFO skal alle barn hver dag oppleve å bli sett og lyttet til av vennlige, engasjerte voksne.