Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Alstad barneskole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster Bente Arntzen

          

Helsesøster Bente M. Arntzen

Kontortid:
Mandag - fredag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger i bygget mellom barne- og ungdomsskolen

Ansvarsområde: Klassetrinn 1 - 7

Tlf: 75 55 72 11 / 959 01 521
Mail: bente.merethe.arntzen@bodo.kommune.no

Helsesøster Stine E Biti  

Helsesøster Stine Eliassen Biti

Kontortid:
Onsdag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger i bygget mellom barne- og ungdomsskolen

Tlf: 75 55 72 70 / 951 18 576
Mail: stine.eliassen.biti@bodo.kommune.no