Du er her:

Skolens planverk

Alstad barneskole har gjennom årene utviklet egne planer for å presisere hva vi legger i sentralt gitte planverk