Sykle til skolen

articleimage

Vi ønsker at elevene skal være aktive og gå eller sykle til skolen, uansett vær. Vi vet elevene har en trygg skolevei, men det kan likevel være utfordringer for de aller minste. Sammen med FAU har skolen utarbeidet et skriv med vår anbefaling. Den ligger i lenken under.

http://alstadb.bodo.kommune.no/getfile.php/Skoler/Alstad%20barneskole/Skjemafiler/Info%20Sykle%20til%20skolen.docx